shri marawadi goushala (panjarapol )guledgudda

Image
  • parvati Road,Near Govt Boys College At:- Guledgudda Tq:- Guledgudda Dist:- Bagalkot,Gulegudda,Bagalkote

Story

ಶ್ರೀ ಮಾರವಾಡಿ ಗೋಶಾಲೆ ( ಪಾಂಜರಾಪೊಳ) ಸಂಘವು 1952ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಸಂಘವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 7-8 ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಂದು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 195 ಜಾನುವಾರುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಳುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಶಕ್ತ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಾಯಿಲೆ, ಅನಾಥವಾಗಿರುವ ಆಕಳುಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಗೋಮೂತ್ರ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತಿದ್ದೇವೆ.


Some Statistics of our Goshala

Image

141

Total Cow

Image

132

Supporting adoptors

Image

1

Supporting donors

Contact Details
Goshala Name
shri marawadi goushala (panjarapol )guledgudda
Goshala Address
parvati Road,Near Govt Boys College At:- Guledgudda Tq:- Guledgudda Dist:- Bagalkot,Gulegudda,Bagalkote
Contact
9448138261
Email Address
rajendrtotal@gmail.com
Follow us on


Extend your helping hand by donating directly to Goshala

80G Tax exemption is not applicable for contributions done to this Goshala

Copyright 2022 Designed By KEONICS-ISEARCH